od leta 1994

Izvedbeno oblikovanje

▪ Grafična obdelava slikovnega materiala
▪ Barvna obdelava fotografij in ilustracij
▪ Retuširanje fotografij
▪ Fotomontaže
▪ Računalniški izrez predmetov in objektov

▪ Tehnično urednikovanje
▪ Postavitev vseh vrst tiskovin
▪ Formatne mutacije oglasov ali člankov
▪ Jezikovne mutacije tiskovin

▪ Priprava za tisk
▪ Organizacija tiska

▪ Izvedba direktnega mailinga  
 
 
Design  |  Tiskovine
Postavitev člankov in oglasov  ▪  Izdelava spletnih pasic  ▪  Izvedbeno oblikovanje  ▪  Izrez napisov